זנוסי

זנוסי

מוצרי החשמל של היצרן זנוסי

אתר החברה: www.zanussi-israel.co.il

שירות לקוחות: 08-9777272