סול

מוצרי החשמל של היצרן סול
אתר החברה: http://www.sol.co.il/shop/