קולט אדים מעלית

קולט אדים שולחני מוסתר
עולה ויורד על ידי מנוע ומופעל במגע
מוסתר בגובה השיש כשלא בשימוש