הובר

הובר

מוצרי החשמל של היצרן הובר

אתר החברה: www.hoover.co.uk