תלת מאייד

מזגן תלת מאייד

מזגן החוסך בשטח היות והמעבה בנויה כמכלול אחד, ומחוברים אליו כמה יחידות פנימיות.